Slide 1

HomeSzanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 3-5 czerwca 2020 roku odbędzie się pod patronatem
JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej

31. Międzynarodowa Konferencja DRILLING-OIL-GAS AGH 2020,
pod hasłem:

Innovative and sustainable development
in the oil and gas industry

Konferencja jest międzynarodowym forum dla naukowców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli firm działających w obszarach związanych z górnictwem nafty i gazu. Podczas Konferencji przedstawione będą najnowsze naukowe i przemysłowe osiągnięcia branży naftowej i gazowniczej.
W programie Konferencji przewidujemy organizację sesji plenarnej, sesji specjalistycznych oraz sesji posterowej o tematyce związanej
m.in. z:

• technologiami i technikami wiertniczymi,
• poszukiwaniem i udostępnianiem złóż surowców płynnych,
• eksploatacją złóż surowców płynnych,
• modelowaniem i symulacją eksploatacji złóż węglowodorów,
• magazynowaniem/składowaniem bezzbiornikowym,
• transportem i dystrybucją gazu i ropy,
• ochroną środowiska w górnictwie nafty i gazu,
• rynkami ropy i gazu.
 
Serdecznie zapraszamy naukowców oraz przedstawiciel i firm do aktywnego udziału w konferencji, wygłoszenia referatu oraz prezentacji Państwa Firmy. 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr hab. inż. Barbara Uliasz-Misiak, prof. AGH
Prodziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Od 21.01.2021r. odwiedziło nas:
Darmowy licznik odwiedzin  osób.