Slide 1
Slide 1

Home
Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 5-7 czerwca 2019 roku odbędzie się

30. Międzynarodowa Konferencja DRILLING-OIL-GAS AGH 2019, pod hasłem:


OBECNE TRENDY I PRZYSZŁE WYZWANIA DLA PRZEMYSŁU NAFTY I GAZU


Konferencja jest międzynarodowym forum dla naukowców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli firm działających w obszarach związanych z górnictwem nafty i gazu. Podczas Konferencji przedstawione będą najnowsze naukowe i przemysłowe osiągnięcia branży naftowej i gazowniczej.

W programie Konferencji przewidujemy organizację sesji plenarnej, sesji specjalistycznych oraz sesji posterowej o tematyce związanej m.in. z:

                    technologiami i technikami wiertniczymi,

                    poszukiwaniem i udostępnianiem złóż surowców płynnych,

                    modelowaniem złóż węglowodorów i symulacją eksploatacji,

                    eksploatacją złóż surowców płynnych,

                    magazynowaniem/składowaniem bezzbiornikowym,

                    transportem i dystrybucją gazu i ropy,

                    ochroną środowiska w górnictwie nafty i gazu,

                    rynkami ropy i gazu.

W ramach Konferencji planujemy zorganizowanie sesji „młodych profesjonalistów”, która będzie okazją do prezentacji prac realizowanych przez młodych pracowników nauki i przemysłu.


Na sesji inauguracyjnej w pierwszym dniu konferencji wystąpią:


Miłosz Karpiński
(przedstawiciel Polski przy Międzynarodowej Agencji Energii)
Globalny rynek energii gazu ziemnego i ropy naftowej w perspektywie do 2040 r. w kontekście wyzwań klimatycznych i bezpieczeństwa dostaw

prof. dr hab Paweł Karnkowski
(Uniwersytet Warszawski)
Perspektywy poszukiwań naftowych w Polsce w latach '20 XXI wieku

dr inż. Andrzej Sikora (Instytut Studiów Energetycznych)
Perspektywy rynku gazu w Polsce i na świeciePrzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr hab. inż. Barbara Uliasz-Misiak, prof. AGH