Slide 1

Start

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 6-8 czerwca 2018 roku
na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbędzie się
XXIX
 Międzynarodowa Konferencja DRILLING-OIL-GAS AGH 2018, pod hasłem:

 

SEKTOR NAFTY I GAZU W INNOWACYJNYCH TRANSFORMACJACH ENERGETYKI

 


Główną ideą konferencji jest spotkanie przedstawicieli środowisk naukowych, ekspertów, praktyków i wszystkich zainteresowanych problematyką badawczą i rozwojową związaną z nowymi kierunkami badań dla potrzeb górnictwa nafty i gazu tle na transformacji energetyki.

W programie Konferencji przewidujemy organizację sesji plenarnej oraz sesji specjalistycznych, sesji posterowej i wystawy, o tematyce związanej m.in. z:

·         Wiertnictwem i inżynierią otworową
·         Poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy i gazu
·         Inżynierią złożową
·         Transportem i dystrybucją gazu
·         Perspektywami poszukiwań i eksploatacji złóż ropy i gazu
·         Rynkami ropy i gazu
·         Poszukiwaniami i eksploatacją złóż surowców płynnych
·         Technologią HDD
·         Zagadnieniami środowiskowymi
·         Energią odnawialną
·         Trendami przemysłowymi/konkurencyjnym wytwarzaniem energii

Zapraszamy do aktywnego udziału w konferencji, wygłoszenia referatu oraz prezentacji Państwa Firmy.

Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję zostaną opublikowane w czasopiśmie „AGH Drilling, Oil, Gas Quarterly” (11 punktów na liście MNiSW) lub w materiałach konferencyjnych.

 

                                                      

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

                                                                            dr hab. inż. Barbara Uliasz-Misiak, prof. AGH

                                                            Prodziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu