Start


Z przyjemnością informujemy, że w 2017 roku

na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbędzie się

XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna DRILLING-OIL-GAS AGH 2017 

Więcej informacji już wkrótce.

 Organizowana XXVIII konferencja oraz towarzyszące jej wydarzenia stanowić będą doskonałą okazję do zaprezentowania aktualnych zagadnień naukowych i technicznych, związanych z badaniami dotyczącymi rozpoznania i udostępnienia złóż węglowodorów, w tym złóż niekonwencjonalnych. Tegoroczna edycja Konferencji poświęcona jest kierunkom rozwoju przemysłu naftowo-gazowniczego przede wszystkim w Polsce jak również na świecie. W programie Konferencji przewidujemy organizację sesji plenarnej, sesji specjalistycznych, sesji posterowej oraz specjalnego panelu dyskusyjnego.

Zapraszamy szczególnie do aktywnego udziału w konferencji przez zgłoszenie i wygłoszenie referatu. Decyzja o jego przyjęciu i sposobie prezentacji zostanie podjęta przez komitet naukowy konferencji po przesłaniu abstraktu oraz po recenzji. Warunkiem koniecznym jest zgłoszenie referatu, który nie był prezentowany na innej konferencji lub drukowany w innym wydawnictwie.

Referaty i artykuły, które uzyskają pozytywną recenzję zostaną wydrukowane w czasopiśmie „AGH Drilling, Oil, Gas Quarterly” w języku angielskim. Kwartalnik jest wyszczególniony na liście MNiSzW z ilością 11 punktów. Szczegółowe informacje dla autorów referatów znajdują się na stronie internetowej  www.wydawnictwawwnig.pl